טיפול ממוקד סכמה (Schema Focused Therapy) הינו שיטה השמה דגש על זיהוי והבנת המקור לבעיות פסיכולוגיות בילדות ובהתבגרות וההתייחסות להבנת התמודדויות בלתי מסתגלות. המודל של סכמה תרפיה מניח שאדם בריא מבחינה פסיכולוגית יכול באופן יעיל ומותאם להביא לסיפוק צרכיו הרגשיים לאורך חייו.
מפתח התיאוריה הינו ד"ר ג'פרי יאנג, מייסד המרכז לתרפיה קוגניטיבית בניו יורק. מטרת הגישה לסייע למטופלים למצוא דרכים מסתגלות, מייטיבות ורציפות לשם מילויי צרכיהם הרגשיים, דבר שיאפשר למטופלים להשיג מטרות חשובות בחיים. הטיפול כולל זיהוי סכמות פוגעות ואינן מטיבות,  הפסקת החזרה על אותם דפוסים לא סתגלניים שסיגלו לעצמם במהלך חייהם, לחזור להיות חיבורם לרגשות התווך שלהם, סיגול התנהגויות וחשיבה שונות ממה שהורגלו עד כה והבאת את צרכיהם הרגשיים לסיפוקם בחיי היומיום שלהם.
בסיס הטיפול כולל שלושה שלבים : זיהוי הסכמה, עצירת השימוש בסכמה כמה שיותר מהר מרגע שהיא מופעלת ואימוץ סכמה אדפטיבית.
גישה טיפולית זו מניחה כי כל אדם מרגע היוולדו זקוק לחמישה צרכים רגשיים בסיסיים, במידה ולא ניתן מענה נכון ומלא לצרכים אלו מתפתחות אמונות יסוד וסכמות חשיבה החוזרות על עצמן במהלך החיים וגורמות למכשלה ולתקיעות של האדם.

חמשת הצרכים הינם:

wwwצורך באוטונומיה, תחושת מסוגלות עצמית ותחושה מגובשת של זהות. כאשר ישנו חוסר מענה לצורך זה נוצר סכמות של תחושת זהות פגומה כגון חוסר מסוגלות, תלות, סכמה של קרבה מוגזמת ועצמי לא מובחן, סכמת כשלון ופגיעות לסכנות ולמחלות.

wwwצורך בהתקשרות בטוחה לאחר המהווה בסיס לביטחון, יציבות, הזנה, טיפוח וקבלה. כאשר לא ניתן מענה נכון לצורך זה נוצרת סכמה של חוסר יציבות, חוסר אמון, חסך רגשי, סכנת בושה או פגימות, בידוד חברתי, ניכור ונטישה.

wwwצורך בספונטניות ובמשחק – כאשר צורך זה אינו מסופק נוצרת סכנה של פסימיות, ביקורתיות יתר, סטנדרטים בלתי מתפשרים, סכמת עכבה רגשית וסכמת ענישה.

wwwצורך בשליטה עצמית ובגבולות מציאותיים כאשר אלו אינם ניתנים למימוש נוצרות סכמות של גבולות פגומים כגון שליטה עצמית, משמעת עצמית בלתי מספקות, סכמות של דרשנות לגדלות או זכויות יתר.

wwwצורך לבטא צרכים ורגשות באופן חופשי – כאשר אלו אינם מתאפשרים בילדות ובבגרות מתקבעות סכמות של חיפוש אחר הכרה או אישור, הקרבה עצמית, סכמה של כניעה.

דפוסי התנהגות הבאים לידי ביטוי בסכמות אלו כוללים שלושה סוגים:
wwwהימנעות מהסכמה חיפוש אחר דרכים למנוע מהסכמה להופיע בחייו או להשפיע עליו כגון: התמכרויות למיניהן: שימוש בסמים, אלכוהול, התמכרויות אחרות, חסימת מחשבות או רגשות הקשורים לסכמה.
wwwכניעה לסכמה הכולל היחשפות לכאב של הסכמה והתנהגות או מחשבות המקבעות ומנציחות את הסכמה.

wwwפיצוי יתר על הסכמה – התנהגות של המטופל באופן מוגזם ובלתי מתחשב של דפוס התנהגות שמטרתו התקפת נגד הסכמה.

בגישה זו מסייע המטפל למטופל בעזרת טכניקות קוגניטיביות, רגשיות-חוויתיות, התנהגותיות ואסטרטגיות בינאישיות במטרה לזהות סכמות שאינן יעילות ודרכי הסתגלות לא יעילות, לזהות אותן בעוד מועד,  ולאמץ דרכים אחרות מותאמות ויעילות כדי לקבל את אותו מענה לצרכים, שלא סופקו בעבר.

עוד אודות הטיפול הקוגנטיבי התנהגותי

למידע נוסף ו/או לקביעת פגישה התקשר/י 052-6559524